Ruum kunstis ja arhitektuuris

0
Ruum kunstis ja arhitektuuris

Arvustus/reklaam – Kunstiruum BNKR Munich on moto “Aktuaalsed refleksioonid kunstist ja arhitektuurist” all ning on pühendatud kunsti ja arhitektuuri hetkepositsioonidele muutuvatel näitustel ja üha uue fookusega. Septembrist 2018 kuni juulini 2019 toimus siin näitus- ja üritustesari “Ruum on koht”, mille kuraator on Lukas Feireiss. Juures olev samanimeline köide heidab uue pilgu siin näidatud projektidele ja laseb sõna sekka öelda ka asjassepuutuvatel kunstitegijatel.


„Kosmos on inimeste eksistentsiaalse olemuse silmapaistev aspekt – meie maailma uurimise põhinõue. Kogu meie elu on põimitud ruumi; oleme sellest pidevalt ümbritsetud, sellest mõjutatud ja kujundatud, olgu siis teadlikult tajutud või alateadlikult kogetud. Ruum on kontekst, milles me elame. See on meie ajaloolise olukorra salvestusmeediumiks ja tunnistuseks kultuuristruktuurist, milles me elame. [1]

Lukas Feireiss, Kurator von Space on koht


Ruumide ja kohtade vahel

Meie kõnepruugis kasutatakse termineid “ruum” ja “koht” sageli üksteise sünonüümidena. Kuid näituse “Ruum on koht” kuraatori Lukas Feireissi jaoks tähistavad need kaks mõistet kahte väga erinevat mõistet, mis on üksteisega dünaamiliselt seotud. Kosmos kehastab üsna abstraktset kontseptsiooni. Feireissi jaoks tähistab ruum ürgset olekut, füüsilist kohta, millel puudub substantsiaalne tähendus, millele tuleb esmalt anda tähendus läbi isikliku kogemuse. A Koht on aga midagi, millel on juba tähendus. Kohaga seostuvad isiklikud kogemused, mälestused või assotsiatsioonid. Inimese elu jooksul saavad ruumid tähenduse üha enam – nii saavad neist kohad. Kokkuvõtvalt võib öelda, et ühelt poolt kujundavad kohad inimese identiteeti, ruumid aga võimaldavad vaadelda kujundatud identiteete. [2]

Väljaanne “Ruum on koht” keskendub kaasaegsetele kunstipraktikatele, mis muudavad ruumid paikadeks. Mõlemale terminile lähenetakse temaatiliselt ja mediaalselt, mõnikord mänguliselt ja uurivalt ning mõnikord kriitiliselt küsitledes. Näitlejad kunstist, disainist, arhitektuurist, ajaloost või filosoofiast arutlevad teoorias ja praktikas kogemuste, ideede ja ruumide ja kohtade disaini üle. Raamat pakub hulgaliselt projekte, etendusi, intervjuusid ja esseesid ning ühendab seega hulga ideid, lähenemisviise, tõlgendusi ja arutelusid, mille üle arutati läbi BNKR Müncheni projekti “Ruum on koht” raames.


„Selle raamatu teema – mõtisklused ruumi ja koha üle kaasaegses kunstis – sobib lõpmatu hulga kirjelduste ja tõlgendustega, millest ükski ei saa hakkama ilma teisteta. Igaüks neist elab üksteisega sümbiootilises komplementaarsuses, mis annab sellele individuaalse tähenduse. Tahtmata vastuseid anda, soovib see raamat oma elavuses ja mitmekesisuses olla vaid inspiratsiooniallikaks intensiivseks mõtisklemiseks ning kutseks loomeinimestele ja mõtlejatele kõigis valdkondades. [3]

Lukas Feireiss, Kurator von Space on koht


Ideede dialoog

Väljaanne “Ruum on koht” tutvustab näitusesarja erinevaid fookuspunkte viies omavahel seotud peatükis. Aastal “Lävised. Ruumi piirid”, seeria esimene näitus, räägib seinast kui arhitektuuri põhielemendist. Siia on koondatud erinevad kunstilised ja teoreetilised seisukohad, mis käsitlevad meie arhitektuurses keskkonnas künniste või barjääride kogemist ja ületamist. Lähtepunktiks on Bruce Naumanni teos “Keharõhk” (1974), fookuses on ka Andrea Fraseri filmitud performance arhitektuuri erootilisusest, Wermke / Leinkaufi teos, mis käsitleb Saksa sisepiiri ning teosed Jeewi Lee ja Raul Walch. Peatükki täiendavad Theo Deutingeri ja Tobias Prüweri tekstid müüride ja piiride tähendusest.

Teine peatükk pealkirjaga “Subversions” keskendub kunstniku ja skulptori Michael Sailstorferi loomingule, kes seadis Müncheni BNKR-i isikunäitusel kahtluse alla levinud arusaamad ruumist ja kodust. Kunstnik ise ütleb intervjuus oma sõna. Siit leiab ka Franz Xaver Baieri essee “Elatud ruum”.

Kolmandas peatükis “Dialoogid” toimub interdistsiplinaarne diskussioon sümpoosionilt “Ruum on koht” raames. 58. rahvusvaheline kunstinäitus, La Biennale di Venezia kokkuvõttes vestlus Beatriz Colomina, Olafur Eliassoni, Sam Chermayeffi ja Julius von Bismarcki vahel.

Neljas peatükk “Augmentations / Augmented” käsitleb reaalse ja virtuaalse ruumi ristumiskohti kunstilise koostöö kontekstis. Ühelt poolt varustas kunstnik Clemens Behr kunstiruumi BNKR maalitud “tulemüüriga”, teisalt valmis koostöös Selam X-iga äpp, mis seda tulemüüri toetab. Liitreaalsus lisas, mis muutis maali omamoodi kolmemõõtmeliseks virtuaalseks skulptuuriks. Intervjuus räägivad kunstinäitlejad oma sõna ja annavad aru oma koostööst.

Viimane peatükk pealkirjaga “Reisid / Väliskosmos” suunab lõpuks pilgu kosmosesse koos kunstiliste panustega fotograafiast, skulptuurist, installatsioonist ja filmist. Fookuses on grupinäitus “Intergalaktika”, mis toimus Apollo 11 missiooni 50. aastapäeva puhul Münchenis BNKR-is ja mis tähistab näitusesarja “Kosmos on koht” lõppu. Teemadeks on Caroline Corbassoni Halley komeedi kujutamine, Michael Najjari fotod Sojuzi raketist, Nahumi teos väljamõeldud rännakust Kuule, Alicja Kwade kineetiline skulptuur, Tom Sachsi kosmoseskulptuurid, kelle tööd on ka praegu a Deichtorhallen saab näha Hamburgis, aga ka Nuotama Bodomo afrofuturistlikku lühifilmi Kuu pinnale külastusest.


Ingliskeelne väljaanne „Space is the Place. Current Reflections on Art and Architecture ”, toimetanud Lukas Feireiss, avaldas Spector Book 2020. aastal (ISBN: 978-3-95905-3884). Raamat ilmus jätkuna samanimelisele näitusesarjale BNKR Münchenis, mida oli vaadata 2018. aasta septembrist 2019. aasta juulini. Lisaks arvukatele teoste illustratsioonidele on väljaandes teiste seas ka Lukas Feireissi, Franz Xaver Baieri, Theo Deutingeri ja Tobias Prüweri tekste ning intervjuusid teiste seas Alicja Kwade, Michael Najjari ja Caroline Corbassoniga.

mus.er.me.ku tänab BNKR Münchenit väljaande ülevaatekoopiana tasuta pakkumise eest.


Päise pilt: Angelika Schoder – Tom Sachs: Kosmoseprogramm: haruldased muldmetallid, Deichtorhallen Hamburg, 2021


Vajame teie tuge

Liituge mus.er.me.ku sõpruskonna liikmeks: saate iganädalasi uudiseid kunsti ja kultuuri kohta otse e-posti teel, kindlustage juurdepääs eksklusiivsele sisule ja aidake meil katta musermeku.org tegevuskulusid.


autori kohta

Mus.er.me.ku, Dr. Angelika Schoder digiteerimise, muuseumide ja näitustega seotud teemadel ning reisi- ja kultuurinõuandeid.

@musermeku


Allmärkused

[1] Lukas Feireiss: Sissejuhatus. Ruum on koht, In: Ruum on koht. Current Reflections on Art and Architecture, Hg.v. Ders., München 2020, S. 17f, hier S. 17 – übersetzt durch die Autorin.

[2] Lisaks: Ibid.

[3] Ibid., lk 18 – tõlkinud autor.


Linkide näpunäited


Kunsti ja kultuuri uudiskiri

Meie tasuta uudiskirjas teavitame teid kord kuus viimastest kunsti- ja kultuuriuudistest.

Leave a Reply